Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata komt met themanummer over ‘hermeneutiek’

01-06-2020

Jaargang 63 nummer 2 | ‘Theologen hebben een probleem met de Bijbel, dat is wel helder.’ Een uitspraak van de oudtestamenticus dr. E. Talstra, die aangeeft dat blijvende bezinning op het verstaan en uitleggen van de Heilige Schrift van belang is.

Hoe ga je gelovig om met de Bijbel? Dat is een belangrijke vraag voor christenen. Vorig jaar publiceerde dr. Arnold Huijgen een boek over deze vraag, Lezen en laten lezen. Verschillende theologen reageren hierop in het nummer van Theologia Reformata. Drie voorbeelden.
– Prof. dr. E. Talstra reflecteert vanuit het gegeven dat God in de bijbelse teksten – die een lange geschiedenis hebben – Israël persoonlijk aanspreekt. Enkele gevolgtrekkingen: ‘Kerk en theologie lijken een beetje moe te worden van al die ‘hermeneutieken’ (…) Theologen hebben een probleem met de Bijbel, dat is wel helder. (…) Wie de teksten leest, ziet God steeds weer in conflict met religie, ook, of juist binnen Israël.’
– Volgens prof. dr. H. van den Belt beperkt ‘het spreken van God zich niet tot de Schrift’. Hij betoogt dat prangende hermeneutische kwesties vaak te maken hebben met de spanning tussen de Bijbel enerzijds en de door God geschapen natuur en de in de geschiedenis gevormde cultuur anderzijds. Hermeneutische regels kunnen helpen om willekeur bij de uitleg te vermijden.
– Ds. M.K. de Wilde richt zich op de Bijbel en breekt een lans voor de inerrancy van de Schrift (met het woord ‘inerrancy’ wordt dan onderstreept dat de betrouwbaarheid en het gezaghebbende karakter van de Bijbel als Gods Woord ook blijkt in wat de Bijbel bijvoorbeeld aan historie en geografie meedeelt). Een van zijn conclusies luidt: ‘Er klinken in de Schrift allerlei verschillende stemmen. Maar die spreken elkaar niet tegen en die corrigeren elkaar ook niet, ze verdiepen elkaar en leggen elkaar uit.’De meditatie is van dr. G. van Zanden uit Urk.
In het Focus-artikel bespreekt prof. dr. W. van Vlastuin het nieuwste boek van Andreas Kinneging, De onzichtbare MAAT. De reflexen zijn van de voorzitter van de redactie, prof. J. Hoek, waarin hij uitgebreid ingaat op de cholerapreek van prof. dr. J.J. van Oosterzee uit 1853.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.