Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata vraagt aandacht voor bewogenheid van god

01-06-2019

Jaargang 62 nummer 2 | Er is veel te doen rond de klimaatverandering. In de soms hoogoplopende discussies doen ook theologen hun zegje. Theologia Reformata blijft – in het vorige week verschenen juninummer – niet achter dankzij een actuele bijdrage van Eva van Urk, een promovenda van dr. G. van den Brink.

Ze schrijft onder de titel ‘Wat heeft Dordrecht met Katowice te maken?’ De controverse tussen remonstranten en contraremonstranten rond vragen van goddelijke voorzienigheid en menselijke verantwoordelijkheid vinden een weerspiegeling in hedendaagse debatten over milieubeheer.

Twee hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn, dr. H.G.L. Peels en dr. A. Huijgen, bieden een tweeluik over ‘de tranen van God’, waarbij prof. Peels als oudtestamenticus vanuit de exegese van Jeremia 48 aandacht vraagt voor een hoogspanning en paradox in God zelf. De God die een vernietigend oordeel brengt over zonde en afvalligheid, blijkt tegelijkertijd te wenen over de gevolgen van dat oordeel. Heeft verwoesting dan toch ook voor Moab niet het laatste woord en is hier een lijn te trekken naar Pinksteren? Prof. Huijgen reageert als dogmaticus met een beschouwing over Gods immutabilitas (onveranderlijkheid) die niet impassibilitas (niet vatbaar voor enige vorm van lijden) inhoudt. Met een variant op een bekende uitspraak van Bonhoeffer: alleen de God met tranen in de ogen kan helpen. Deze positiebepaling betekent intussen wel een breuk met de onbewogenheidstraditie die bijvoorbeeld Calvijn vertegenwoordigt.

De rubriek Reflexen wordt verzorgd door dr. G. van den Brink, waarin hij zich afvraagt of het wenselijk is dat (gast)voorgangers op pioniersplekken ‘bij voorkeur geen theologie hebben gestudeerd’. Hij gaat voor een antwoord mede te rade bij de Kroatische theoloog Miroslav Volf.
Dr. R. de Reuver verzorgt de meditatie en dr. W.H.Th. Moehn gaat in zijn focusartikel in op twee studies over de sabbat. Casey B. Carmichael, A Continental View: Johannes Cocceius’s Federal Theology of the Sabbath en Kyle J. Dieleman, The Battle for the Sabbath in the Dutch Reformation: Devotion or Desecration?

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.