Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata vraagt aandacht voor geloofsbeleving

01-03-2018

Jaargang 61 nummer 1 | De drie artikelen in het maartnummer van Theologia Reformata gaan over de beleving van het geloof. Dr. G.C. van de Kamp betoogt dat de avondmaalsleer van Calvijn laat zien hoezeer zijn opvattingen over Jezus tot in de kern bepaald worden door de leer van de Heilige Geest.

Het lichaam van Christus is in de eucharistie leven gevend door de Heilige Geest: ‘Het leven dat inherent is aan het vlees van Christus, is gave van de Geest aan de menselijke natuur van Christus. […] deelname aan het avondmaal betekent dat wij door de Heilige Geest die én in Christus én in ons woont, verenigd worden met zijn heilig lichaam.’

Dr. H. van den Belt bespreekt het onderwerp roeping of vocatio en citeert: ‘De uitwendige roeping is niet genoeg, de inwendige moet er nog bij komen.’ Dit onderscheid tussen de inwendige en de uitwendige roeping heeft katholieke wortels en gaat al tot op Augustinus terug. Het onderscheid kan niet zomaar afgedaan worden als een latere versmalling van de gereformeerde theologie die Woord en Geest uit elkaar trekt. Het is bemoedigend voor predikers dat de roeping effectief is door de onweerstaanbare kracht van de Geest.
‘Bidden is voor veel christenen lastig.’ Hiermee opent drs. Pieter Dirk Dekker, promovendus aan de Vrije Universiteit, zijn artikel, waarin hij onderzoekt op welke manieren theologen proberen te beargumenteren dat het christelijke gebed ontmoeting is. Hij omschrijft – in gesprek met Johannes Calvijn, Gerrit Immink en Sarah Coakley – het gebed als een werkelijke dialoog met God in een open geschiedenis waarin God reagerend handelt op het gebed.
In het Focusartikel bespreekt dr. C. van der Kooi met waardering het boek van drs. Andries Zoutendijk en dr. Willem Maarten Dekker over de Heilige Geest. Bij het systematische deel stelt hij enkele pittige kritische vragen. Voor de Reflexen tekent dr. T.T.J. Pleizier en de meditatie is geschreven door de christelijke gereformeerde predikant van Maassluis, ds. M. Bot.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.