Waar bent u naar op zoek?

Septembernummer van’TheologiaReformata’geeft aandacht aan Schriftgezag, Barth en Ursinus