Waar bent u naar op zoek?

4 oktober: derde Cornelis Graafland Lezing

Op D.V. 4 oktober 2022 zal de derde Cornelis Graafland Lezing worden gehouden. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst van het Cornelis Graafland Centrum, het Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond, gevestigd aan de VU te Amsterdam.

De lezing zal worden gehouden door dr. Theo Pleizier. Theo Pleizier is sinds 2015 Universitair Docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij studeerde van 1993-2001 theologie in Utrecht en in Oxford (Wycliffe Hall) en studeerde af op het gebied van de Gereformeerde Scholastiek. Zijn promotiestudie was op het gebied van de empirische homiletiek en zijn dissertatie Religious Involvement in Hearing Sermons geeft een godsdienstige theorie over het luisteren naar preken gebaseerd op kwalitatieve interviews die de research procedures van de Grounded Theory volgen.

De titel van zijn lezing is: De tekst in de tijd. De grootste uitdaging bij het preken ligt bij de prediker: wat vraagt het van de preekvoorbereiding om zó met de Bijbeltekst om te gaan dat de preek een (nieuw) woord (Ernst Lange) voor vandaag is? Dan gaat het minder om wat daarvan zichtbaar is in het manuscript van de preek, maar meer om de houding van de prediker in de omgang met de Schrift. Preekvoorbereiding als hermeneutische arbeid.

Deze lezing zal worden gehouden op dinsdag 4 oktober 2022 van 10.00 tot 12.00 uur (inclusief discussie) in het VU hoofdgebouw, Agorazaal 3, Boelelaan 1105, Amsterdam. Aansluitend is er een lunch. Zie https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/routebeschrijving-en-bereikbaarheid.

De lezing is openbaar. In verband met eventuele coronamaatregelen en een eventueel gebruik van de lunch graag opgeven bij de secretaris van het Cornelis Graafland Centrum, Lourens Post, via: cornelisgraaflandcentrum@gmail.com.