Waar bent u naar op zoek?

Curriculum Vitae ‘Dr. C.M.A. (Kees) van Ekris

Cornelis Marius Adrianus van Ekris

Veenendaal, 23 juni 1972, getrouwd met Arianne van Beusichem,

vader van twee zonen, wonend in leefgemeenschap ‘De Wittenberg’ in Zeist

Werkervaringen/functies

2018-heden Gastdocent Homiletiek ETF Leuven (bachelor- en masterprogramma)

2016-heden Studie-secretaris Areopagus/IZB: Centrum voor contextuele en missionaire verkondiging (parttime)

2019-heden Predikant voor bijzondere werkzaamheden

2012-2019 Predikant Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist (vanaf 2016 parttime)

2007-2012 Predikant Protestantse wijkgemeente ‘Pieterskerk’ Breukelen

2001-2006 Zendingspredikant Indonesië (GZB)

2001-2006 Docent Oude Testament STT Abdiel – Ungaran

2001-2006 Toerustingspredikant Christelijke Kerk van Noord Midden-Java (GKJTU)

1999-2001 Vicaris Hervormde Gemeente Woerden (bij dr. T.H. van der Hoeven)

Nevenwerkzaamheden

2018-heden Vaste medewerker ‘Eerst dit!’: dagelijkse podcastserie van EO/IZB

2014-2015 Lid Klankbordgroep ‘Back to the Basics’/Visiegroep KERK 2025’

2011-heden Columnist Nederlands Dagblad

2010-heden Lid Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB)

2009-2012 Lid Commissie ‘Werving Predikanten’ Protestantse Kerk in Nederland

2008-2016 Lid Visiegroep ‘Areopagus’/ IZB

2007-2012 Predikant-afgevaardigde commissie ‘Post Academische Opleidingen’ (PAO) PThU

2000-2005 schrijvend redactielid ‘Impact’ – Opinieblad over christen-zijn in carriere, relaties en samenleving (ICS-uitgave)

1998-2001 Docent Systematische Theologie ‘de Wittenberg’ Zeist

Opleiding

2018 Promotie PThU (cum laude): ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension of preaching’ (promotores prof. dr. F.G. Immink, prof. dr. E. van ’t Slot)

2001-2002 Cross-cultural Missiological Training Hendrik Kraemer Instituut Utrecht

1993-2000 Godgeleerdheid, Rijks-Universiteit Utrecht

(hoofdvakken Systematische Theologie, Cultuurfilosofie, Pastorale Theologie)

Naast opleiding

1998-1999 Vrijwilliger stoelenproject ‘De Duif’ Arnhem (laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen)

1996-1997 Voorzitter T.S.G. Themelios Utrecht

1995-1998 Vrijwilliger ‘Catharijnehuis’ Utrecht (dagopvang voor dak- en thuislozen)

Laatste update: september 2020