Waar bent u naar op zoek?

Curriculum Vitae ‘Prof. dr. H. (Henk) van den Belt’

I. Algemeen

Hendrik van den Belt is op 8 juni 1971 te Leeuwarden geboren.

Hij is gehuwd met Anne-Marie Markwat en vader van zes kinderen.

II. Werk

IIa. Huidige posities

2019 – heden Hoogleraar Systematische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2019 – heden Directeur Cornelis Graafland Centrum (Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland).

2019 – heden Coördinator van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology.

2008 – heden  Predikant met een bijzondere opdracht, beroepen door de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland

IIb. Voormalige posities

2017 – 2018    Universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Vanaf september 2017 voor 0,15 fte)

2012 − 2018   Bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context aan de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. (Vanaf september 2017 voor 0,85 fte.)

2008 − 2012   Bijzonder universitair docent Gereformeerde Godgeleerdheid vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht.

2006 − 2012   Projectleider van Theologia Viatorum bij de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (0,1 fte).

2004 − 2008   Predikant van de hervormde gemeente te Nijkerk.

2000 − 2004   Predikant van de hervormde wijkgemeente Maranatha te Delft.

1995 − 2000   Predikant van de hervormde gemeente te Oud-Alblas.

1995              Pastoraal werker bij Providence Reformed Church te Grand Rapids.

1992 − 1995   Pastoraal werker in de hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg.

III. Opleiding

2010 − 2011    IVLOS, Universiteit Utrecht: Cursus didactiek (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs. BKO behaald.

2007                Taalcentrum-VU: Cursus ‘Writing English for Publication’.

2000 − 2006   Rijksuniversiteit Leiden: Promotieonderzoek naar de autopistie van de Schrift in de gereformeerde theologie. Titel proefschrift: ‘Autopistia: The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology’.

1989 − 1995   Rijksuniversiteit Leiden: theologie; hoofdvak kerkgeschiedenis, scriptie: ‘De kenmerken van de genade: Een vergelijkend onderzoek naar Thomas Shepards Parable of the Ten Virgins (1660) en Jonathan Edwards’ Religious Affections (1746)’. Bijvak dogmatiek, scriptie: ‘Geloofszekerheid tussen objectief en subjectief: Een analyse van Herman Bavincks dogmatische positie in De zekerheid des geloofs (1901)’.

1983 − 1989   Pieter Groen College Katwijk, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.

IV. Academische nevenfuncties

2019 − heden  Mentor van de studentenvereniging Voetius.

2016 − 2019   Bestuurslid Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.

2015 – 2018    Supervisor van het historische PhD-seminar bij NOSTER (met prof.dr. J.C. Kennedy).

2013 − 2016   Bestuurslid en (vanaf 2014) voorzitter van het Kerkhistorisch Gezelschap.

2012 − 2018   Mentor van de studentenvereniging Bonifatius.

2008 − heden  Lid van de redactie van Theologia Reformata.

2008 − heden  Lid van het curatorium van het Stipendium Bernardinum.

2008 − 2014   Mentor van de studentenvereniging Voetius.

2008 − 2014   Lid van de Commissie voor Oost- en Midden Europese en Nederlandse Interuniversitaire Samenwerking (COMENIUS), voorheen Konferenzen der Mittelsüdosteuropäischen und Niederländischen Theologischen Fakultäten.

2006 − 2016   Bestuurslid Guido de Brès-Stichting, wetenschappelijk instituut van de SGP.

V. Maatschappelijke nevenfuncties

2017 – heden  Lid van de Ledenraad van de Evangelische Omroep

2013 − heden  Lid van de Raad van Toezicht van het Ichthuscollege te Veenendaal.

2006 − 2013   Freelancemedewerker Reformatorisch Dagblad, rubriek ‘Toegespitst’.

2006 − 2016   Lid van het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

2005 − 2013   Lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

2004 − 2008   Lid van de commissie voor de preekconsenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

Laatste update: juni 2020