Waar bent u naar op zoek?

Curriculum Vitae ‘Prof. dr. M.J. (Mart-Jan) Paul’

I. Algemeen

Maarten Jan (Mart-Jan) Paul is 0p 13 maart 1955 geboren.

Hij is gehuwd met Nelleke Paul – van Dijke en vader van vier kinderen.

II. Werk

IIa. Huidige posities

2015 – heden  Directeur-bestuurder van de Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (THGB).

2002 – heden   Hoogleraar Oude Testament (in deeltijd) aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

2002 – heden  Eindredacteur van de Studiebijbel Oude Testament (boekvorm en digitale editie)

2001 – heden  Docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede.

2001 – heden  Predikant voor buitengewone werkzaamheden in het theologisch onderwijs, beroepen door de Provinciale Kerkvergadering Gelderland van de Nederlandse Hervormd Kerk.

IIb. Voormalige posities

1994-2001 Predikant van de hervormde gemeente Dirksland (60%) en ziekenhuispredikant in het Van Weel-Bethesdaziekenhuis te Dirksland (40%).

1991 – 2005 Freelance docent Oude Testament aan de Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Ede.

1989-1994 Predikant van de hervormde gemeente Aalburg.

1981-1984 Pastoraal medewerker in de hervormde buitengewone wijkgemeente te Krimpen aan den IJssel.

1979-1989 Docent Oude Testament aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

1977-1979 Docent Godsdienst, Hebreeuws en Maatschappijleer aan het Oranje Nassau College te Zoetermeer.

III. Opleiding

1983-1988   Rijksuniversiteit Leiden: Promotieonderzoek Oude Testament. Titel van het proefschrift: Het Archimedisch punt van de Pentateuchkritiek: Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon 22-23). ‘s-Gravenhage, 1988.

1972-1982  Rijksuniversiteit Leiden: theologie. Hoofdvak Oude Testament; bijvak Kerkgeschiedenis en bijvak Semitische talen (Ugaritisch); Kerkelijk examen.

IV. Academische nevenfuncties

2014 – heden Lid van de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond

2011 – heden  Lid van de Advisory Board van Theologia Reformata

2008 – 2019 Lid van het Promovendiberaad van de Gereformeerde Bond

2002 – 2010 Supervisor van de Herziene Statenvertaling

1996 – 1999  Lid van de Commissie Theologisch Wetenschappelijk Onderwijs van de Nederlandse Hervormde Kerk.

1994 – 2004 Supervisor van de Nieuwe Bijbel Vertaling

V. Maatschappelijke nevenfuncties

2006 – heden Bestuurslid van de Stichting Network Education Theology.

2018 – heden Bestuurslid van het Centrum voor Israëlstudies

Laatste update: september 2020