Waar bent u naar op zoek?

‘Bonders in opmars’ toont liefde voor de Hervormde Kerk

17-05-2016

In het jaar van de Doleantie (1886) en direct daarna stonden de gereformeerden in de Hervormde Kerk voor de keuze: de oude kerk uitgaan en een nieuwe kerk gaan beginnen of blijven, schrijft ds. L.J. Geluk.

Toen Bonders in opmars. Hervormd-Gereformeerden 1890-1960 mij in handen kwam en ik voor een eerste kennismaking er even doorheen bladerde, geviel het zo dat de laatste pagina’s mij het eerst onder ogen kwamen. Daar is een lijst opgenomen van de eerste leden (in 1906 en 1907) van de Gereformeerde Bond.

Tot mijn verrassing staat daar ook de naam bij van de predikant van mijn grootouders van moederszijde, dr. J.W.F. Gobius du Sart, die, opgegroeid in Elberfeld, levenslang bekend stond als een Kohlbruggiaan.

Bijdragen

Het boek bestaat uit een inleiding en daarna twaalf hoofdstukken, gevolgd door een drietal bijlagen: de al genoemde ledenlijst, een overzicht van ‘Gereformeerde predikantsplaatsen en predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk in 1927’ (min of meer de biblebelt) en een lijst met ‘Lokale verenigingen, aangesloten bij de hervormd-gereformeerde bonden in 1938’. Het geheel wordt besloten met een naamregister.

Welke bijdragen hebben een plaats gekregen en maken de lezer van deze bespreking misschien nieuwsgierig dit boek aan te schaffen en te lezen?

De samenstellers dr. John Exalto en dr. Fred van Lieburg hebben de inleiding verzorgd. Deze heeft als opschrift: ‘Eene macht te vormen van beteekenis – Bijdragen tot de geschiedenis van de hervormd-gereformeerden.’ Daarna volgen: ‘Ook wij moeten ten strijde! – Mobilisatie van gereformeerden binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, 1906 -1940’ (dr. Fred van Lieburg), en vervolgens, naar de ondertitels: ‘De gereformeerde richting in de hervormde gemeente van Delft’ (Bas van der Wulp), ‘De groei van de Gereformeerde Bond in Veenendaal, 1900 – 1960’ (dr. Ronald de Graaf), ‘Hervormd-gereformeerden over de kerk, ca. 1900-1960’ (Hugo den Boer MA), ‘De bijzondere leerstoel van de Gereformeerde Bond’ (dr. Niels van Driel), ‘ Hervormd-gereformeerde theologiebeoefening aan de academie’ (dr. Gijsbert van den Brink), ‘Het Studiefonds en zijn bijdrage aan de kerkelijke krachtsontwikkeling van de Gereformeerde Bond’ (dr. Niels van Driel), ‘Vader en zoon Kievit in het licht van de verschuivingen in de hervormd-gereformeerde beweging na 1960’ (dr. Bart Jan Spruyt), ‘Hendrik Jan van Schuppen (1883-1969) en de crisis van het piëtisme’ (dr. John Exalto), ‘Hervormd-gereformeerden en de cultuur’ (dr. Bram Kunz), ‘Hervormd-gereformeerden en de politieke verzuiling’ (dr. Teus van de Lagemaat) en ‘De hervormd-gereformeerde omgang met het verleden in de periode 1906-1956’ (Mirjam Hofman MA).

Lees de volledige tekst van deze bespreking in De Waarheidsvriend van 20 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)