Waar bent u naar op zoek?

‘Goed gelovig’ belijdt vandaag met de kerk der eeuwen

04-05-2016

Hoe komt het belijden van de kerk der eeuwen vandaag tot klinken? Op die vraag wil ‘Goed gelovig’, een nieuwe postille voor de catechismusprediking, een antwoord geven, concludeert dr. A.J. Kunz.

Twee uitgangspunten zijn daarbij leidend. Allereerst de overtuiging dat de Heidelbergse Catechismus een belangrijke gids is voor geloof en leven. Daarnaast is er de constatering dat velen een kloof ervaren tussen het leerboek uit 1563 en hun leefwereld.

Voor de schrijvers van Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs vormt dit geen spagaat, maar een aanmoediging om de traditie vruchtbaar te maken voor de opbouw van de gemeente vandaag. Het resultaat is een mooi boek met een schat aan informatie en praktische handreikingen. Niet alle schetsen zijn even geslaagd, maar over het algemeen ligt er een boek dat behulpzaam is voor predikanten bij de voorbereiding van de leerdiensten.

Leefwereld

Nu is de insteek bij de leefwereld van de hoorder kwetsbaar. Al te gemakkelijk gaan de vragen van onze tijd de agenda van de leerdienst of, erger nog, de inhoud van het belijden bepalen. Opvallend is echter dat de insteek bij de leefwereld niet leidt tot een problematiseren van de belijdenis. Te denken valt aan Gods almacht, aan de verzoeningsleer, aan de leer van de kerk. Zelfs bij de betoogtrant van Zondag 5 en 6 is, anders dan in de catechismuspostille uit 1993, Kennen en vertrouwen, gezocht naar de intentie van de opstellers van de catechismus.

Lees de volledige tekst van deze bespreking in De Waarheidsvriend van 6 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)