Waar bent u naar op zoek?

‘IK BEN DIE IK BEN’

07-09-2015

Welk beeld hebben we van God? Dat is een vraag van het allergrootste gewicht. Deze week schrijft ds. A.L. van Zwet over het beeld van God dat uit het Oude Testament naar ons toe komt.

Het Oude Testament zet in met de werkelijkheid dat God ’is’. We vinden aan het begin van de Bijbel geen ingewikkelde bewijsvoering en evenmin een diepzinnig betoog. God staat aan het begin en Hij openbaart Zich. Hij laat Zich kennen als de levende God, Die spreekt en het is er, en als Degene Die gebiedt en het staat er (Ps.33:9).

De God van de Bijbel is geen statische en onbewogen God. Hij laat Zich kennen in Zijn daden. Hoe zouden we anders ooit iets van God weten en kunnen zeggen?

Achter Gods openbaring zit Zijn goedheid. Dat brengt mensen tot verootmoediging en verwondering. Dat is bepalend voor ons denken en spreken over Hem. Het gaat in de Bijbel niet om een afstandelijk spreken over God maar over een gelovig getuigen van God, Die Zich voortdurend openbaart.

Wanneer God ‘is’ dan betekent dat: Hij is blijvend, duurzaam en trouw. Zo is Hij geheel anders dan de afgoden die het product zijn van sterfelijke mensen. De veelheid van afgoden staat tegenover de eenvoud van God. In Deuteronomium 6:4 lezen we: ‘Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één.’ In deze belijdenis gaat het er niet alleen om dat God de enige God is, maar dat Hij Eén is in Zijn wezen en in Zijn daden. Daarom mogen we zeggen dat Hij ‘eenvoudig’ is. In Hem zijn geen donkere kanten en in Zijn daden zit een duidelijke lijn. Het gaat steeds om de glorie van Zijn Naam en de verlossing van Zijn volk.

De levende God schept mensen, en niet andersom. De mens heeft het leven te danken aan de scheppende God. Zoals hij ook het leven te danken heeft aan de verlossende God. Ten diepste is er geen leven denkbaar zonder God. Deze lijn loopt door heel de Bijbel heen. Ook het Nieuwe Testament begint met het getuigenis over het leven dat uit God is. Het slot van de Bijbel spreekt over de rivier van levend water.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 11 september 2015.