Waar bent u naar op zoek?

125 jaar Leger des Heils

21-08-2012

Toen William Booth de Salvation Army in 1878 oprichtte, beoogde hij de redding van zielen. Later besefte hij dat ook stoffelijke hulpverlening nodig was, schrijft dr. O.W. Dubois. Het is 100 jaar geleden dat de oprichter van het Leger des Heils overleed.

De organisatie was bewust op militaire leest geschoeid. Haar doel was de prediking van het evangelie aan de van God vervreemde massa, die in grote – en voor ons nauwelijks meer voorstelbare – armoede en ellende leefde. De gevestigde kerken bereikten deze groep niet meer.

Na aanvankelijk grote maatschappelijke en kerkelijke tegenstand groeide het Leger uit tot een wereldwijde en gerespecteerde organisatie die miljoenen mensen het Evangelie verkondigde en hen uit hun maatschappelijke ellende ophief.

In ons land waren eveneens mensen die gegrepen waren door de eenvoudige en duidelijke boodschap van het Leger des Heils, waarin ernst werd gemaakt met de radicale oproep van Christus om te zien naar de ‘minste van Mijn broeders’. In die zin is het Leger des Heils verwant aan andere negentiende-eeuwse bewegingen als het Réveil en Het Heil des Volks, waarin geestelijke en maatschappelijke verheffing eveneens hand in hand gingen.