Waar bent u naar op zoek?

21 Joodse dorpsbewoners

Anneke Griffioen en Mieke Verweij
Door: Anneke Griffioen en Mieke Verweij
24-02-2022

Bewustwording van de onopgeefbare verbondenheid van de gemeente van Christus met het Joodse volk in zowel verleden, heden als toekomst. Dat doel staat de nog jonge commissie Israël en de kerk van de hervormde gemeente Westbroek en omstreken voor ogen.

Struikelstenen De interkerkelijke schuldbelijdenis willen we kracht bijzetten door als commissie samen met de Nederlands gereformeerde kerk in Westbroek betrokkenheid te tonen bij het plaatsen van struikelstenen ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse dorpsbewoners. Uit de plaatselijke krant vernamen wij het voornemen van de gemeente De Bilt om struikelstenen te gaan plaatsen voor alle omgekomen Joodse inwoners van de gemeente. Kort daarop heeft de commissie contact gezocht met de stichting Struikelstenen De Bilt en de plaatselijke historische vereniging. In Westbroek zijn 21 Joodse dorpsbewoners weggevoerd en vermoord. Slechts twee families zijn via onderduik aan dit noodlot ontkomen. Het betreft Duits- Joodse vluchtelingen die negen jaar in ons dorp hebben gewoond. Een onderzoeker van de stichting

Deze commissie werd in september 2020 opgericht en een van de eerste acties was het onder de aandacht brengen van de interkerkelijke schuldbelijdenis. In het kader van deze schuldbelijdenis en het jaar waarin 75 jaar vrijheid herdacht werd, verzorgde rabbijn Evers uit Amersfoort op 30 november 2020 een lezing. Struikelstenen

De interkerkelijke schuldbelijdenis willen we kracht bijzetten door als commissie samen met de Nederlands gereformeerde kerk in Westbroek betrokkenheid te tonen bij het plaatsen van struikelstenen ter nagedachtenis aan de vermoorde Joodse dorpsbewoners. Uit de plaatselijke krant vernamen wij het voornemen van de gemeente De Bilt om struikelstenen te gaan plaatsen voor alle omgekomen Joodse inwoners van de gemeente. Kort daarop heeft de commissie contact gezocht met de stichting Struikelstenen De Bilt en de plaatselijke historische vereniging. In Westbroek zijn 21 Joodse dorpsbewoners weggevoerd en vermoord. Slechts twee families zijn via onderduik aan dit noodlot ontkomen. Het betreft Duits- Joodse vluchtelingen die negen jaar in ons dorp hebben gewoond. Een onderzoeker van de stichting Struikelstenen heeft laten weten dat er nog niet eerder uitvoerig onderzoek is gedaan naar deze groep. Daarom willen wij des te meer gemeenteleden oproepen om zich te verdiepen in de levens van deze dorpsbewoners om hen te kunnen gedenken.

Herdenking

In een gemeenteblad dat in december is verspreid, staat een oproep aan alle gemeenteleden tot betrokkenheid en een bijdrage over de geschiedenis van de Joodse dorpsbewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het project verkeert in een beginnende fase en in de loop van dit jaar zal dit verder uitgerold worden. Initiatieven zijn om bij plaatsing van de struikelstenen de lokale school te betrekken, informatie over de Joodse families ten toon te stellen en een herdenking in de Hervormde kerk van Westbroek te organiseren. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de stenen met de namen van de vermoorde dorpsbewoners van het namenmonument in Amsterdam te adopteren.

Betrokkenheid tonen

Deze verschrikkelijke geschiedenis en het onnoemelijke lijden van het Joodse volk mogen namelijk nooit vergeten worden. Wij hopen dat er van de getoonde betrokkenheid troost mag uitgaan naar de nabestaanden en de Joodse gemeenschap in Nederland. Bij de schuldbelijdenis alleen mag het niet blijven en als kerk hebben wij op deze manier de mogelijkheid de daad bij het woord te voegen. Tevens is het van belang waakzaam te blijven en op te staan tegen het antisemitisme vandaag de dag, dat zich steeds meer uit als antizionisme.

Anneke Griffioen en Mieke Verweij
Anneke Griffioen en Mieke Verweij