Waar bent u naar op zoek?

365 x 3 passages

10-12-2020

Veel mensen vinden het moeilijk om gestructureerd de hele Bijbel door te lezen. Bepaalde bijbelboeken zijn favoriet, andere lees je bijna nooit in zijn geheel door. Je begint vol goede moed bij Genesis, maar je strandt al snel in Leviticus.

De HSV Bijbel in een jaar kan daar verandering in brengen. Deze bevat een complete Bijbel, verdeeld in 365 keer drie passages. Het lezen van deze drie passages per dag zorgt ervoor dat je de hele Bijbel in één jaar kunt doorlezen.

Elke dagelijkse lezing bestaat uit een vertellend/verhalend gedeelte (weergegeven in drie kolommen), een onderwijzend gedeelte (weergegeven in twee kolommen) en een gedeelte uit de poëzie of wijsheidsboeken (weergegeven in één kolom).

De verhaallezingen bepalen op natuurlijke wijze de structuur en de algehele voortgang van deze leesbijbel. De twee andere dagelijkse lezingen zijn, indien mogelijk, gerangschikt om zinvolle reflectie hierop aan te moedigen. Daardoor ontdek je op een natuurlijke manier thematische verbindingen en kun je Schrift met Schrift vergelijken.


Een Bijbel als dagboek

Ik ga de uitdaging om in één jaar de Bijbel door te lezen aan, omdat de Bijbel essentieel is voor het leven als christen. Het is de manier waarop God tot ons wil spreken, ons wil aansporen en bemoedigen. Dat is des te belangrijker in een tijd waarin Zijn stem steeds minder wordt gehoord en andere stemmen over elkaar heen buitelen en ons proberen te beïnvloeden. Dan hebben we steeds weer verhalen nodig waarin Gods grote daden worden verteld. En onderwijs over de weg die we moeten gaan. En wijsheid om ons uit te tillen boven ons eigen beperkte inzicht. In dat licht vind ik het een geweldige vondst om op basis van de Herziene Statenvertaling een uitgave van de Bijbel te bieden, als dagboek, waarin verhalen, onderwijs en wijsheid elke dag in samenhang worden aangereikt.

Deze opzet heeft als voordelen dat de Bijbel als geheel aan bod komt en ook dat delen van de Bijbel met elkaar in verband worden gebracht. Ik heb ervaring met verschillende dagboeken, op papier en digitaal, maar het gevaar van veel dagboeken is dat bij het lezen maar een beperkt deel van de Bijbel aan bod komt en ook dat teksten los van de context gepresenteerd worden. Deze uitgave bevat ook een thematische index, waardoor het gericht ingezet kan worden bij het bestuderen van bijbelgedeelten rondom specifieke thema’s of vragen.

Melle de Vries, Gouda


Dagelijkse regelmaat ontwikkelen

Al langer denk ik na over een gerichte(re) invulling van de tijd die ik dagelijks neem om Bijbel te lezen. Op dit moment lees ik dagelijks aan de hand van een podcast een stuk uit de Bijbel en aan tafel samen met mijn gezin. Toch voelt het wat gefragmenteerd: losse passages uit de Bijbel, waarbij ik bij het lezen vaak moeite moet doen los te komen van de dagelijkse beslommeringen. Ik verlang naar Gods aanwezigheid in mijn leven en weet uit ervaring dat gericht (stille) tijd nemen voor het regelmatig lezen uit de Bijbel die verbondenheid bevordert. Vanwege de coronacrisis werk ik al een aantal maanden grotendeels vanuit huis. Ik merk dat dit meer tijd en rust (en ruimte in mijn hoofd) geeft en dat komt het bijbellezen ten goede.

De HSV Bijbel in een jaar komt tegemoet aan mijn verlangen om dagelijks meer gericht uit de Bijbel te lezen. De thematische opbouw van deze Bijbel met dagelijks een verhalend, onderwijzend en wijsheidsgedeelte ervaar ik als een nieuwe en mooie manier om driemaal per dag uit de Bijbel te lezen en die gedeeltes te overdenken. Ik hoop een dagelijkse regelmaat te ontwikkelen waarin ik op een luisterende en biddende manier in 365 dagen de gehele Bijbel lees.

Ik geloof dat God door de Bijbel tot ons spreekt en dus ook tot mij persoonlijk. Ik bid dat ik door het gericht lezen en overdenken van de bijbelteksten groei in inzicht en kennis van de Bijbel en in mijn relatie met God.

Harmke Dijs, Hattem