Waar bent u naar op zoek?

Aan de VU is iedereen bijzonder

10-12-2012

Hoe logisch is het dat de Protestantse Theologische Universiteit bijzonder hoogleraren namens de Gereformeerde Bond in dienst heeft? Prof.dr. G. van den Brink - één van hen - ziet in de toekomst de synode ‘gewoon' hervormd-gereformeerde docenten benoemen.

Bijna zes jaar geleden begon dr. Van den Brink één dag in de week in Leiden als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond. Sinds begin dit jaar is hij twee dagen per week verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), vestiging Amsterdam. Die bevindt zich in het hoofdgebouw van de VU, waar hij al enige tijd werkzaam was als hoofddocent dogmatiek.

‘In Utrecht had ik het gevoel dat mijn werk als gereformeerdebonder wel eens schuurde met de houding van andere theologen; ik moest daar het geloof niet te veel als een levend iets voorstellen. Aan de VU is dat niet zo. Ik begin mijn college vaak met een passend Schriftgedeelte, soms met een gebed. Dat kan.

De VU heeft de voorbije jaren haar vleugels in levensbeschouwelijke zin uitgeslagen. De theologische faculteit wilde zich op de kaart zetten als studieplaats voor gelovigen uit welke traditie dan ook. Je mag daar zeker kritisch op zijn, maar vergeleken met de sfeer aan veel staatsuniversiteiten is het weldadig. Als gelovige ben je aan de VU minder vreemd dan in andere omgevingen; iedereen is er bijzonder.