Waar bent u naar op zoek?

Aan het einde van 2021

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
28-12-2021

Meer dan in andere dagen bepaalt de laatste week van het jaar ons bij de eindigheid van mijn leven. Immers, nog even en dan is 2021 voltooid verleden tijd, slaan we een bladzijde uit ons levensboek om, dat boek waarvan het deel dat we nog lezen moeten, elk jaar dunner wordt. We beseffen dat de golven van de tijd eens stuk slaan op de stranden van de eeuwigheid. En we denken aan Jezus’ woord uit de gelijkenis van het visnet dat bij de voleinding van de wereld de engelen uitgaan zullen ‘om de slechten uit het midden van de rechtvaardigen af te zonderen’. Het Koninkrijk dat in Hem gekomen is, brengt scheiding teweeg. Jezus leert ons dat de nu voorlopige scheiding eens definitief zal zijn en dat daarom het Evangelie van het Koninkrijk verkondigd mag worden. Ja, dit laatste zien we als dé activiteit van het vrijwel voorbije jaar 2021. Al zijn we dankbaar voor een nieuw kabinet, al kijken we met respect naar de inzet van alle mensen in de zorg, al worden we stil bij het leed van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen – hét teken van de eindtijd is de verkondiging van het Evangelie. Die roeping vraagt opperste concentratie. Om de voortgang daarvan bidden we op de drempel van het jaar, om de zegen ervan voor ieders persoonlijk leven. De redactie van De Waarheidsvriend wenst alle lezers die zegen voor 2022 van harte toe, om onderwezen in het Koninkrijk der hemelen (Matt.13:52) als discipel te leven.

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst