Waar bent u naar op zoek?

Aan welke doelen moet de diaconie geld besteden?

31-01-2018

Binnen een diaconie heeft men de bestemmingen die sinds jaar en dag op de lijst van diaconale collecten en giften voorkomen eens nauwkeurig bestudeerd, meldt dr. P. van den Heuvel.

Nu vragen de diakenen zich af of die wel allemaal onder het diaconaat vallen. Vanuit deze diaconie is mij daarom de vraag voorgelegd: hoe ver strekt het diaconaat zich uit?

Kunnen het plaatselijke jeugdwerk (en de HGJB) en de zondagsschool diaconale taken genoemd worden? Hoe staat het met evangelisatiewerk van de gemeente (en de IZB), met de zending (en de GZB), met het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond? 

Besteding

Om de bezinning binnen de kerkenraad op gang te brengen is er een notitie over de inzameling en besteding van diaconaal geld geschreven.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 februari 2018.