Waar bent u naar op zoek?

Aangepaste kerkdiensten

09-03-2023

Apeldoorn

Op 12 maart wordt er in de Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn (Zonnedauw 8) DV een aangepaste kerkdienst gehouden. In deze gewone kerkdienst, waarin ds. H.I. Methorst zal voorgaan, is speciale aandacht voor andersbegaafden. Het thema van deze dienst is ‘Jezus komt!’, naar aanleiding van Mattheüs 25:1-13.

De dienst begint om 15.30 uur. Na afloop is er van 16.45 tot 17.30 uur gelegenheid een broodje te eten en iets te drinken. Voor vragen rond vervoer bel of app Nieske van der Ploeg (06-12844976).

Ridderkerk

Op 12 maart wordt ook in de Boezemkerk te Ridderkerk (Pretoriusstraat2) DV een aangepaste kerkdienst gehouden. Voorganger is de wijkpastor dhr. P. Huijser. Het thema van de dienst is ‘Liefde is: op de knieën gaan’. Centraal staat Johannes 13:1-17, waar het over de voetwassing gaat.

De dienst begint om 17.00 uur. Na afloop is er koffie en limonade. Meer info via Marga van den Bergh (0180-462491).