Waar bent u naar op zoek?

Pioniersplek De Brug wordt een missionaire wijkgemeente

Aanhaken in Huizen

Redactie
Door: Redactie
Zending
Kerk
04-03-2024

Wat ruim tien jaar geleden begon als een laagdrempelige ontmoetingsplek, is nu doorgegroeid tot missionaire (wijk)gemeente. Een mijlpaal voor De Brug in Huizen. Initiatiefnemer evangelist Jan Verkerk blikt terug en kijkt vooruit. ‘We zijn niet een soort voorportaal op weg naar een zogenaamde echte kerk.’

De Brug startte als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor zoekers die met God in aanraking willen komen, maar de stap naar de gewone kerkdiensten te groot vinden. Redelijk snel werd het een pioniersplek en sinds 1 januari is De Brug een wijkgemeente.

Is hiermee het beoogde doel bereikt?
Verkerk: ‘Toen we met een groepje mensen startten om na te denken over gemeenschapsvorming, was pionieren in Huizen nog niet in beeld. De vraag kwam op, omdat mensen uit het missionaire kringwerk geen goede aansluiting vonden in de bestaande wijkgemeenten.

Nadat de algemene kerkenraad instemde met het houden van samenkomsten op zondag, groeide De Brug na een jaar door tot een officiële pioniersplek. Er was geen stip op de horizon waar ‘missionaire (wijk)gemeente’ stond. Natuurlijk moesten we wel een beetje weten welke kant we op wilden. Toch was en is ons verlangen ons te laten leiden door de Geest van God.

Mede door de pionierstrainingen die de Protestantse Kerk in Nederland aanbood, en door de begeleiding van de IZB, zijn we vrijmoedig op pad gegaan. Nu – ruim tien jaar verder – kijken we regelmatig verwonderd om en zien we veel zegeningen. Zelf zou ik de periode en het proces van de afgelopen tien jaar zo weer willen doen.’

Vanaf het begin, in 2013, ben jij als evangelist betrokken. Hoe heb je hoop gehouden?
‘Door iedere keer weer mijn best te doen om er tussenuit te gaan. Ik bedoel: de Heere God vooropzetten; het is Zijn werk, Zijn roeping en het zijn Zijn mensen. Ik stond en sta er vaak bij, kijk ernaar, en ben verwonderd. Vaak vraag ik me af: wat gebeurt hier? Dan zie ik het werk van God voor mijn ogen gebeuren. Soms heb ik veel geloof nodig om te erkennen dat ik hierin een aandeel mag hebben.

Als ik erbij stilsta wat er in tien jaar De Brug is gebeurd, staat mijn verstand stil. Het helpt mij altijd weer als anderen mij wijzen op wat er gaande is. Het zijn ook de verhalen van mensen die betrokken raken en zijn bij De Brug, die mij bevestigen dat de Heere God aan het werk is. En niet te vergeten, de mensen die tot geloof in Jezus komen en zich laten dopen en dan voor het eerst het heilig avondmaal meevieren: wat een bemoediging!

Ik word ook bemoedigd als ik zie dat mensen van buiten de kerk aanhaken bij De Brug. Het aantal mensen dat betrokken is, heeft zich vele keren verdubbeld. Daar ben ik wel gevoelig voor en het geeft mij hoop.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 maart 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Redactie
Redactie