Waar bent u naar op zoek?

Aanmelden conferentie Mennorode 2022

08-04-2022

In de tweede week van juni belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond voor predikanten onder de titel ‘Volwassen predikant, in roerige tijden. Over geestelijk sterke voorgangers en hun gemeente vandaag’ een tweedaagse conferentie.

Eerder kwamen we samen rond thema’s als ‘Ademnood en vitaliteit van het gereformeerd leven’ (2019), ‘Wachten op God die Zich verbergt’ (2016), ‘Gebroken lichaam. De betekenis van het avondmaal voor kerk zijn in deze tijd’ (2014).  Klik HIER voor het volledige programma van deze conferentie. We nodigen u hartelijk uit aan deze conferentie deel te nemen.

Deze conferentie is voorbereid door een commissie die bestaat uit dr. C.M.A. van Ekris (studieleider voor Areopagus bij de IZB), ds. P.H. van Trigt, ds. T. de Ridder, dr. W.J. Dekker en P.J. Vergunst. De conferentie is bedoeld voor predikanten uit de kring van de Gereformeerde Bond en vindt DV plaats van donderdag 9 juni om 10.30 uur (koffie vanaf 9.30 uur) tot vrijdag 10 juni 15.00 uur in conferentiecentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet (tel. 0577-498111).

Wij gaan er gezien de opbouw van het programma van uit dat deelnemers aan de conferentie in principe beide dagen bijwonen. Uiteraard kan het zijn dat een begrafenis dit verhindert, maar dán is daar een goede reden voor. Wie beide dagen bijwoont, ontvangt hiervoor in het kader van de permanente educatie 1,0 studiepunt; wie één dag aanwezig is, ontvangt 0,5 studiepunt.

Aanmelden

Als tegemoetkoming in de kosten vragen we € 50 voor een dag, € 80 voor de gehele conferentie (met overnachting in een tweepersoonskamer € 110).
Het bijwonen van een enkel dagdeel is niet mogelijk. Opgave z.s.m. (uiterlijk 25 mei), klik HIER om aan te melden.