Waar bent u naar op zoek?

Aanmelden voor predikantencontio Gereformeerde Bond 2022

16-02-2022

Op DV 24 en 25 maart hopen wij de predikantencontio te houden. Helaas kon de contio niet doorgaan in 2021 en moesten we ook de eerder gekozen data in januari 2022 annuleren. We zijn dankbaar dat we nu (hopelijk) wel de mogelijkheid hebben om samen te komen. De bijeenkomst wordt gehouden in De Aker te Putten.

MOCHT U ZICH NOG WILLEN AANMELDEN, DAN GRAAG BELLEN NAAR HET KANTOOR (055-5766660)

Donderdag 24 maart

Na de opening door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. J.A.W. Verhoeven, herdenken we de predikanten die in de voorbije twee jaar, 2020 en 2021, overleden zijn. Voor het tweede deel van de morgen is mw. dr. C.S.H. (Hanna) Rijken uit Utrecht uitgenodigd. Zij houdt de causerie onder de titel ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek, ook met het oog op actuele vragen’. Omdat veel theologen in hun opleiding weinig geschoold zijn in de kerkmuziek, willen we naar dr. Rijken luisteren, die ons vertellen zal op welke wijze de Psalmen in onze erediensten een plaats gekregen hebben en hoe latere ontwikkelingen verlopen zijn.

Op woensdagmiddag spreekt dr. W.J. Dekker uit Amersfoort over het bijbelse spreken over God én ons spreken en preken over Hem. Hij doet dit onder de titel ‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’. Vanuit dit hoofdstuk, dat centraal stond in de dissertatie van ds. Dekker, zal hij lijnen naar de praktijk van geloof en kerk-zijn trekken.

Vrijdag 25 maart

Op donderdag luisteren we eerst naar prof. dr. H.J. Paul, hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Onder de titel ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’ zal hij ingaan op de uitdagingen die christelijke studenten kunnen tegenkomen als zij een geesteswetenschappelijke studie gaan volgen (geschiedenis, filosofie, taal- en cultuurstudies). Een van die uitdagingen is de vraag hoe goddelijk en menselijk handelen samen gedacht kunnen worden. Tegelijk, zal Paul betogen, hebben de geesteswetenschappen en de kerk meer gemeen dan je zou denken. ‘Conflict’ is niet het enige wat geloof en wetenschap verbindt.

Op donderdagmiddag is prof. dr. J. Hoek de inleider. Hij zal onder de titel ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’ insteken bij de vroomheid die de Schrift ons tekent, om daarna de bevindelijke lijnen uit de hervormd-gereformeerde beweging te behandelen. Het is zijn doel om karakteristieke elementen te benoemen die het geestelijke leven vandaag vruchtbaar maken, om als theoloog persoonlijk en als gemeenten een bijbelse vroomheid te bewaren.

Zo leven we toe naar twee dagen van wetenschappelijke bezinning, om toegerust te worden voor het werk.

DONDERDAG 24 MAART

 9.30-10.00 uur:           Ontvangst

10.00 uur:                   Opening van de contio door ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter

10.30 uur:                    Causerie, door dr. C.S.A. (Hanna) Rijken,  musicus en theoloog over het thema ‘Lessen uit de geschiedenis van de kerk ten aanzien van kerkmuziek’.

11.15 uur:                    Pauze

12.30 uur:                    Middagpauze met warme maaltijd

14.00 uur:                    Referaat door dr. W.J. Dekker, Amersfoort over het thema

‘Want deze God is onze God. Het spanningsvolle Godsbeeld van Jesaja 63 en ons eigen spreken over God’.

15.00 uur:                   Pauze

15.45uur:                     Bespreking van het referaat

16.45 uur:                   Sluiting dag 1

17:00 uur:                   Broodmaaltijd

 

VRIJDAG 25 MAART

 9.00-9:30 uur:             Ontvangst

9.30 uur:                     Dagopening door de tweede voorzitter, ds. J.J. ten Brinke

10.00 uur:                   Referaat door prof. dr. H.J. Paul, Oegstgeest over het thema ‘Geloof en wetenschap: een geesteswetenschappelijk perspectief’.

11.00 uur:                   Pauze

11.30 uur:                   Bespreking van het referaat

12.30 uur:                   Middagpauze met warme maaltijd

14.00 uur:                   Referaat door prof. dr. J. Hoek, Veenendaal over het thema ‘Kostbare en kwetsbare erfenis. Gereformeerde vroomheid in de 21e eeuw’.

15.00 uur:                   Pauze

15.45 uur:                   Bespreking van het referaat

16.45 uur:                   Sluiting van de contio

17:00 uur:                   Broodmaaltijd