Waar bent u naar op zoek?

Aanmelding voor belijdeniscatechese is vaak een kantelpunt

22-09-2020

Belijdeniscatechese is niet principieel anders dan andere catechese, toch heeft het iets eigens. Wat mogen predikant en belijdeniscatechisanten van elkaar verwachten? Hoe kunnen teleurstellingen voorkomen worden? vraagt ds. J.A.W. Verhoeven zich af.

Alle catechese is doopcatechese. Dat wil zeggen: alle vormen van onderwijs in de christelijke gemeente hangen samen met de heilige doop. Vaak zijn catechisanten als kind gedoopt en daarmee geroepen om de Heere te zoeken. Maar ook wanneer iemand niet als kind is gedoopt, blijft toch staan dat de Heere de Eerste is. Hij is de roepende God.

Ik versta catechese als een leerweg. Kenmerkend is dat die weg vanuit de heilige doop gericht is op deelname aan het heilig avondmaal. In een bepaald opzicht duurt die leerweg overigens een leven lang. Zo bezien is belijdeniscatechese niet principieel anders dan welke andere catechese ook. De catecheet onderwijst vanuit pastorale betrokkenheid. Hij/zij heeft een groot hart voor jongeren en benadert hen vanuit het besef dat ze door de Heere gezien en geroepen zijn.

Natuurlijk zijn er ook verschillen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 september 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.