Waar bent u naar op zoek?

De verbondenheid van het Oude en het Nieuwe Testament (1)

Aarzeling en afwijzing

Dr. A.J. van den Herik
Door: Dr. A.J. van den Herik
03-11-2022

De waardering voor het Oude Testament is in onze tijd lang niet vanzelfsprekend. Veel mensen, ook christenen, hebben moeite met grote delen van dit testament. In sommige kringen wordt er nauwelijks uit gepreekt.

Een treffend voorbeeld van deze moeite is de schrijver Dimitri Verhulst met zijn in 2015 verschenen Bloedboek. Hij vertelt daarin op cynische wijze de bekende geschiedenissen uit de eerste vijf boeken van de Bijbel na. Het Oude Testament is voor hem moreel minderwaardig en weerzinwekkend. Het zet aan tot rassenhaat en volkerenmoord. Voor Verhulst is God een ‘dictator’ die zijn geliefde volk ertoe aanzet om het land Kanaän te bezetten en de daar wonende volkeren zonder meer uit te roeien.

Zo uitgesproken als Verhulst is gelukkig niet iedereen, maar de aarzeling bij grote delen van het Oude Testament wordt breed gedeeld. Er staan daarin verhalen waarvan de heftigheid je verbijstert. En een God Die dierenoffers voorschrijft, Zich met één volk in het bijzonder verbindt, onbegrijpelijke en lastige wetten laat afkondigen en mensen soms streng straft, is niet populair.

Ook binnen christelijke kring komt deze aarzeling voor. Kunnen we als christenen ons niet beter beperken tot het lezen van het Nieuwe Testament? Zijn grote delen van het Oude Testament niet achterhaald? In sommige evangelische kringen wordt weinig of nauwelijks uit het Oude Testament gepreekt en ook onder ons kun je deze aarzeling aantreffen.

Een oude discussie

De vraag naar de betekenis van het Oude Testament is urgent en belangrijk. Wat heeft het Oude Testament ons te zeggen en hoe verhoudt het zich tot het Nieuwe? Deze vraag is des te klemmender, omdat het Oude Testament iets meer dan 75 procent van onze hele Bijbel beslaat en het Nieuwe Testament slechts iets minder dan 25 procent.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 november 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. A.J. van den Herik
Dr. A.J. van den Herik

is predikant van de hervormde gemeente te Dordrecht en universitair docent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België).