Waar bent u naar op zoek?

Abonnementsgeld De Waarheidsvriend

27-01-2022

Er bestaan voor onze abonnees twee mogelijkheden om het abonnementsgeld te betalen. U kunt toestemming geven voor een automatische incasso. Dit is voor onze organisatie prettig, want dit scheelt veel administratie én kosten. Daarom vragen wij met regelmaat aandacht voor deze vorm van betalen. Wij willen de abonnees die voor deze vorm kozen, erop attenderen dat het bedrag (€ 49,95) binnenkort zal worden afgeschreven.

Over een paar weken ontvangen onze overige abonnees de acceptgiro voor het overmaken van het abonnementsgeld voor De Waarheidsvriend over het jaar 2022. Mogen we u vragen dit per omgaande in orde te maken, zodat we geen geld aan het versturen van herinneringen hoeven uit te geven? Bij de factuur zit een bijlage met daarin de oproep om over te gaan tot het toestemming geven voor een automatische incasso.