Waar bent u naar op zoek?

Abonnementsprijs De Waarheidsvriend naar € 52,50

17-11-2022

In de afgelopen jaren hebben we het abonnementsgeld voor De Waarheidsvriend gelukkig nauwelijks hoeven te verhogen. Het bestuur van de Gereformeerde Bond streeft ernaar dat het geld geen drempel opwerpt voor onze lezers. Omdat wij geen commerciële doeleinden hebben, hoeven we er ook niet aan te verdienen en zullen we de kosten laag proberen te houden. Uiteraard moet alles wel betaalbaar blijven. Vanwege de sterke verhoging van de kosten die het drukken van ons blad vraagt, zal De Waarheidsvriend per 1 januari € 52,50 kosten. Voor dit bedrag ontvangt elke abonnee vijftig keer per jaar een full colour blad in de brievenbus, evenals drie keer per jaar een themabrochure en gratis toegang tot de digitale versie van De Waarheidsvriend via de app ‘Digibron actueel’. We gaan ervan uit dat onze abonnees die gebruikmaken van de automatische incasso in de maand januari, hiermee akkoord zijn.