Waar bent u naar op zoek?

Abraham de geweldige

21-10-2020

Honderd jaar geleden overleed Abraham Kuyper (1837-1920). Hij was een invloedrijk gereformeerd theoloog met internationaal aanzien, schrijft dr. J. Hoek.

Abraham Kuyper ‘behoort tot de grondleggers van het moderne politieke en maatschappelijke bestel van Nederland’ (Jeroen Koch). 

Ook in de kring van de Gereformeerde Bond heeft Kuyper zeker in de beginjaren (vanaf 1906) velen geïnspireerd. Niet voor niets kreeg hij de bijnaam ‘Abraham de geweldige’. Qua postuur was Kuyper niet zo imponerend, eerder wat gedrongen. Wel had hij een groot hoofd en indringende oogopslag. Indrukwekkend zijn echter de activiteiten die hij ontplooide op velerlei terrein: als predikant, kerkhistoricus, systematisch theoloog, journalist, staatsman, van 1901-1905 minister-president, ideoloog, kerkreformator en universiteitsstichter.

In een tweetal artikelen vraag ik aandacht voor enerzijds de actieve, druk organiserende en zichzelf krachtig ontplooiende Kuyper en vervolgens voor de verstilde, ingekeerde, meditatieve en zelfs enigszins mystieke Kuyper. De ‘geweldige’ blijkt ook klein voor God te kunnen zijn.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 oktober 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.