Waar bent u naar op zoek?

Dissertatie dr. Witzier over verlichtende rol van de Geest roept spannende vragen op

Acht lichtkringen

Ds. J.W. Verboom
Door: Ds. J.W. Verboom
09-03-2023

In zijn dissertatie beschrijft dr. B.A.T. Witzier acht lichtkringen waarbinnen je de verlichting met de Geest kunt ontvangen. Hiervoor moet je de eerste lichtkring – actieve omgang met de Bijbel – in ieder geval binnengaan, stelt hij.

Op 21 september promoveerde ds. Witzier op Lezen in het licht van de Geest. Hermeneutische implicaties van het nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Heilige Geest.

Voor 2011 was de predikant van de christelijke gereformeerde Barnabaskerk te Apeldoorn dienstbaar aan de kerk in Brazilië, te Carambei. Deze internationale oriëntatie en gevoeligheid voor wisselende contexten is merkbaar in het proefschrift dat Witzier heeft geschreven onder begeleiding van zijn promotoren prof. dr. H.G.L. Peels, prof. dr. A.W. Zwiep en dr. M.C. Mulder.

Hoofdvraag

Dit proefschrift biedt een hermeneutiek waarin op een bijbelwetenschappelijke manier ruimte voor de verlichting door de Heilige Geest is ingeruimd. Welke rol speelt de Heilige Geest in ons bijbellezen? Waar bidden we eigenlijk om in de eredienst als de dominee zegt: ‘Laten wij bidden om de verlichting door de Heilige Geest’? ‘Is een beroep op de Heilige Geest eigenlijk nog wel een bruikbare en zinvolle categorie?’, zo vraagt prof. Zwiep zich af (Tussen tekst en lezer II, p.419). Ook een niet-gelovige kan immers heel zinnig een bijbeltekst verstaan.

Tegen deze achtergrond komt Witzier tot zijn hoofdvraag: ‘Kan er in een hermeneutische methode recht gedaan worden aan het nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Geest? En zo ja, hoe?’ (p.19) Daarbij definieert ds. Witzier de verlichting door de Geest als: ‘Die werkzaamheid van Gods Geest die Gods handelen en spreken ontsluit voor de mens en de mens ontsluit voor Gods handelen en spreken.’

Meer informatie

Het hoofddeel van dit boek bestaat uit een secure, bijbelwetenschappelijke uitleg van nieuwtestamentische bijbelteksten die alle in hun verscheidenheid iets zeggen over de verlichtende rol van de Heilige Geest. Teksten die worden uitgeplozen zijn Johannes 3:3-8, 6:63, de rol van de Parakleet in Johannes 14-16, 1 Korinthe 2:10-16, 2 Korinthe 3:1-4:6, Efeze 1:17-18, 3:16-19 en 1 Johannes 2:20,27. Een belangrijke tekst voor het uiteindelijke voorstel is Johannes 16:13. Deze tekst verstaat Witzier zo dat de Heilige Geest de christenen vandaag de dag persoonlijk en ook als gemeente (‘verstaanscollectief’) zal leiden naar de volle waarheid.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 9 maart 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. J.W. Verboom
Ds. J.W. Verboom

is predikant van de hervormde gemeente te Apeldoorn en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.