Waar bent u naar op zoek?

Actie Noodhulp Israël afgerond

25-03-2021

Negen samenwerkende Israëlorganisaties en deputaatschappen uit Nederland zijn in mei vorig jaar vanwege de coronacrisis

Ook de donaties uit het buitenland namen sterk af. De actie is nu afgerond. In totaal kon voor ruim 200.000 euro aan noodhulp worden verleend. Vierentwintig kleine en grote projecten ontvingen steun.

Vertegenwoordigers van de Israëlische projecten brengen hun dank aan de sponsors in Nederland over via een filmpje (zie: https:// youtu.be/ofZPg4ogz6k)

De actie werd gehouden door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds Israël/Isaäc Da Costa, het Centrum voor Israëlstudies, het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comité Gemeentehulp Israël, Yachad, de Jules Isaac Stichting en Nachamu Nachamu Ami.