Waar bent u naar op zoek?

Actie voor Leerstoelfonds

01-12-2022

Alle leden van de Gereformeerde Bond ontvingen vorige week een schrijven, waarin hun aandacht gevraagd werd voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Mag de benoeming van dr. P. Veerman dit jaar tot universitair docent in Amsterdam ons aansporen tot betrokkenheid op dit belangrijke werk in de kerk? Ten overvloede wellicht wijzen we u erop dat we ook voor dit fonds een zogenoemde ANBIbeschikking hebben, waardoor uw gift aftrekbaar is. Aanbevolen!