Waar bent u naar op zoek?

Actie voor Leerstoelfonds

03-12-2020

Alle leden van de Gereformeerde Bond ontvingen vorige week een schrijven, waarin hun aandacht gevraagd werd voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Het hoofdbestuur hoopt van harte dat mede hierdoor de begroting voor 2020 gehaald zal worden. Nadere informatie biedt de bijgevoegde flyer. Ten overvloede wellicht wijzen we u erop dat we ook voor dit fonds een zogenoemde ANBIbeschikking hebben, waardoor uw gift aftrekbaar is. Aanbevolen!