Waar bent u naar op zoek?

Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte

27-10-2022

De Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG) organiseert DV op zaterdag 5 november haar halfjaarlijkse landelijke bijeenkomst. Ds. R. de Jong, christelijk gereformeerd predikant op Urk, verzorgt een (pastorale) lezing over ‘Geadopteerd en afgestaan in het licht van de Bijbel’. In zijn bijdrage zal aandacht zijn voor vragen als: Is je adoptie een extra pleitgrond bij God? Hoe is Gods leiding bij het vormen van je identiteit? Hoe om te gaan met het gebod ‘Eer uw vader en uw moeder’: de verhouding tussen geadopteerden, hun biologische ouders en adoptieouders?

Ds. R. de Jong is in 1979 geboren in Libanon. Toen hij drie weken oud was, werd hij geadopteerd door een Nederlands echtpaar. De bijeenkomst wordt gehouden in de congreszaal van Driestar Educatief in Gouda (Burgemeester Jamessingel 2) en duurt van 14.00 tot 16.30 uur.