Waar bent u naar op zoek?

Adresboekje 2020-2021

11-02-2021

Met een diepblauwe omslag is de uitgave van het Adresboekje 2020/2021 van de Gereformeerde Bond beschikbaar. Het bevat zoals gebruikelijk de namen, adressen, telefoonnummers en, voor zover bekend, de emailadressen van hervormd-gereformeerde predikanten in de gemeenten die zij dienen, alsook die van emeritus predikanten, predikantsweduwen, besturen van evangelisaties en afdelingen van de

– € 5,95 voor leden van de Gereformeerde Bond (wat niet hetzelfde is als abonnee op De Waarheidsvriend)

– € 8,00 voor andere geïnteresseerden (inclusief porto) op INGrekening NL25 INGB 0002 937021 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Vergeet niet uw adres te vermelden!