Waar bent u naar op zoek?

Adresboekje 2020-2021

19-11-2020

Met een diepblauwe omslag is de uitgave van het Adresboekje 2020/2021 van de Gereformeerde Bond beschikbaar. Het bevat zoals gebruikelijk de namen, adressen, telefoonnummers en, voor zover bekend, de emailadressen van hervormdgereformeerde predikanten in de gemeenten die zij dienen, alsook die van emeritus predikanten, predikantsweduwen, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond. Het boekje is uitsluitend verkrijgbaar door storting van

– € 5,95 voor leden van de Gereformeerde Bond (wat niet hetzelfde is als abonnee op De Waarheidsvriend)

– € 8,00 voor andere geïnteresseerden (inclusief porto) op ING-rekening NL25 INGB 0002 937021 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Vergeet niet uw adres te vermelden!