Waar bent u naar op zoek?

Afblijven of aangaan?

10-11-2020

In de pastorale praktijk van Petrus Immens (1664-1720) is een omslag in het denken over avondmaalsdeelname binnen het gereformeerde piëtisme goed terug te zien, stelt dr. S.D. Post.

Hoe ontwikkelde de avondmaalspraktijk in West-Souburg en Middelburg in zijn tijd?

Immens is bekend geworden door zijn verhandelingen over geloof, verbond en avondmaal, De godvruchtige avondmaalganger. De predikant overleed op 18 november 1720, nu 300 jaar geleden. 

Wie niet deelnemen

Leuntie Michiels, een jonge vrouw uit het Zeeuwse dorpje West-Souburg, kreeg in de eerste week van 1695 huisbezoek van dominee Immens en een ouderling. Op zondag 9 januari zou het avondmaal worden gehouden en het was de gewoonte om in de week daarvoor alle leden te bezoeken om hen te vermanen aan te gaan aan de tafel des Heeren.

In de acta van de kerkenraad werd nauwkeurig bijgehouden wie niet deelnamen. Sommigen stonden onder censuur. In de jaren van Immens (1692-1695) schommelde dat aantal in West-Souburg tussen de 6 en 13, gemiddeld vijf procent van alle leden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 november 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.