Waar bent u naar op zoek?

Alison Erskine miste wat in preken van echtgenoot

20-12-2017

De vrouw van Ebenezer Erskine mist wat in de preken van haar man. Ze loopt er niet voor weg, zoals de vrouw van Hector MacPhail. Ze is juist het middel tot zijn bekering, vertelt ds. M. van Kooten.

Ooit hield de vrouw van Hector MacPhail, predikant in het Schotse Resolis, het niet uit onder de prediking van haar man. Ze ging naar een dorp verderop. De predikant van dat dorp zei haar: ‘Als ik mij niet vergis, zal het niet lang meer duren dat u om deze reden Resolis verlaat, want ik verwacht dat de Heere u spoedig door de hand van uw man het beste koren zal geven.’ Alzo geschiedde.

De vrouw van Ebenezer Erskine kampt met hetzelfde probleem, maar reageert anders.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 december 2017.