Waar bent u naar op zoek?

Alister McGrath, gelovige wetenschapper

24-02-2014

We mogen dankbaar zijn dat er christen-wetenschappers zijn die gedegen weten te beargumenteren dat het christelijk geloof niet in strijd is met ons verstand. De theoloog-natuurwetenschapper Alister McGrath is zo iemand.

In Londen reden enige tijd bussen rond met atheïstische leuzen. Zelfs in de Verenigde Staten verschijnen billboards langs de weg waarop atheïsme gepromoot wordt, blijkt uit een artikel in het RD van 7 september 2013. En dat is dan in een land dat toch nog altijd een populatie kent die overwegend kerkelijk is.

Hierbij vallen harde woorden jegens het christelijk geloof. Wie gelooft in God, is niet goed bij zijn verstand en zeker niet geschikt om te gaan studeren, laat staan om wetenschap te gaan bedrijven. Christen-studenten kunnen daar soms verlegen mee zijn. Wat moet je daar nu op antwoorden? Het bestaan van God is immers niet wetenschappelijk aantoonbaar en dat lijkt het erg kwetsbaar voor de kritiek van de atheïsten te maken. In zo’n tijd mogen we dankbaar zijn voor christen-wetenschappers als Alister McGrath.

 

 

Bennie Kooistra noemt McGrath in zijn boekje over hem (Boekencentrum 1999) een ‘theoloog van de relevantie’. Dat is inderdaad een treffende karakterisering, want de rode draad door het theologisch bezig zijn van McGrath is inderdaad het aantonen van de betekenis van het christelijk geloof voor onze tijd.

Opmerkelijk is dat McGrath daarbij ook de geschiedenis van het christelijk geloof gebruikt. Vooral de periode van de Reformatie interesseert hem. In 1985 publiceerde hij een boek over Luther en in 1993 een boek over Johannes Calvijn. De leer van de kerk is voor hem evenmin een zaak van het verleden, maar iets wat voor vandaag nog even relevant is als in de tijd van de Reformatie. In 1988 publiceert hij een boek over de leer van de drie-eenheid en in 1998 een boek over de Iustitia Dei, de rechtvaardigheid Gods.