Waar bent u naar op zoek?

Alledaagse doet ertoe

28-10-2021

Prop. A.T. Maarleveld uit Bodegraven is sinds twee weken beroepbaar. Hij is 25 jaar en alleenstaand. Hij studeerde theologie in Amsterdam, deed de bachelor aan de PThU/VU en daarna de predikantsmaster aan de PThU. Aan de Theologische Universiteit Kampen volgt hij momenteel een tweede master, ‘Christelijke spiritualiteit’.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Dat ik mij geroepen weet om te dienen in het Koninkrijk van God, waarbij nu nog niet duidelijk is op welke wijze en welke plek precies. De interne roeping voor het ambt heb ik mogen ervaren, nu is het wachten op een bevestiging door middel van externe roeping. Een gemeente of pioniersplek waar Woord en sacrament bediend mogen worden. Het moeilijke aan deze periode is dat ik zelf ideeën en verwachtingen heb, maar dat God vaak op andere wijze werkt dan wij verwachten. Een van de moeilijkste zaken in het geloof vind ik de overgave aan God en de controle over hoe het leven loopt uit handen geven. Juist dat wordt nu op de proef gesteld. Maar ik vertrouw erop dat God mij daarin leidt.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Het belangrijkste wat ik op de opleiding mocht ont dekken, is dat biografie en theologie samen opgaan. Je biografie kleurt je theologie en andersom. Dat ontkennen is zinloos. Maar juist dát gegeven geeft ruimte om de theologie kritisch te ontdekken. Mijn periode bij GTSV Voetius heeft daar ontzettend bij geholpen, doordat we specifiek zochten naar wat het betekent om gereformeerd theoloog te zijn. In de opleiding wordt er op een meta-niveau naar theologie gekeken, waarbij je wordt gevormd om in de praktijk zelf keuzes in te maken. Dat geeft met regelmaat spanning, maar daagt ook uit.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

God is door Zijn Geest al aan het werk in de gemeente, ik zie het als mijn taak om samen met de gemeente dat werk aan te wijzen en te ontdekken wat het betekent voor heel het leven dat Jezus is gestorven en opgestaan. In de gemeente ontdekken we dat we niet alleen zijn in onze zonde, gebreken en tekorten.

Waar de maatschappij vooral succes nastreeft, ontdek je in de gemeente dat zonde en gebrokenheid een plek mogen krijgen, maar tegelijk dat God ons in Zijn genade roept om geheiligd te worden.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Dat we opnieuw moeten ontdekken wat het betekent om kerk te zijn. Dat wil zeggen, als gemeenschap het lichaam van Christus hier op aarde. Niet teruggetrokken op onszelf om onszelf in stand te kunnen houden, maar dat in Gods hand te leggen en in vertrouwen op Hem en geleid door Zijn Geest de genade van Jezus uitdelen aan de wereld. Vanuit de samenkomsten worden we uitgezonden om te dienen in ons alledaagse leven. Dat alledaagse doet ertoe!


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.