Waar bent u naar op zoek?

column

Allemaal in tel

Dr. A. de Muynck
Door: Dr. A. de Muynck
Kerkelijke gemeente
16-06-2022

Het beeld van de gemeente na Pinksteren in 1 Korinthe 12 is duidelijk: iedereen doet ertoe. Paulus stelt zelfs vrij radicaal dat de minst geachte leden het meest in tel dienen te zijn, zelfs zodanig dat ze geacht worden een verstandig oordeel te kunnen vellen (2 Kor.6:4).

Ik heb sterk het idee dat we erin falen om dit principe toe te passen op kinderen en jongeren. Ik houd het zelfs voor mogelijk dat het opmerken van ieders gaven van jongs af aan van beslissende betekenis is voor het ontwikkelen van een binding met de kerk.

Aandacht voor hun gaven is er soms bij het belijdenis doen. Er zijn gemeenten waar bij die gelegenheid wordt gevraagd: wat gaat nu jouw bijdrage zijn aan het gemeenteleven? Een mooie vraag, die evenwel best laat komt. In een gereformeerde kerkopvatting horen kinderen er immers al bij vanaf het moment dat ze gedoopt worden. Hun bijdrage is niet een optie, maar een gegeven.

Het woord ‘bijdrage’ kan gemakkelijk misverstaan worden, alsof je er pas toe doet als je praktisch nut hebt. Dat druist in tegen de unieke aard van het Koninkrijk Gods. Je hoort er niet bij, omdat je een prestatie levert, maar omdat je in een nieuwe hoedanigheid geplaatst wordt. Jezus stelt op dat punt de volwassenen beschaamd (Matt.18:1-6). Daarom is het opmerken van de stemmen van de jonge kinderen, en het niet verachten daarvan, zo veelzeggend (Matt.21:14-16; Ps.8:3).

Juist als we dat begrijpen, zou het vanzelfsprekender mogen zijn als meer kinderen en jongeren uitgenodigd worden tot meedoen. Hoe dat praktisch moet? Ik voel niet zoveel voor een gaventest. Ook een databank met taakjes is me te instrumenteel. Het begint met de bereidheid de stemmen van de kinderen te beluisteren en af te tasten hoe ze mee kunnen doen. Dat kan in praktische dingen, misschien kunnen ze het psalmenbord gereedmaken, de avondmaalstafels gereedzetten, de klok luiden, de tuin van de kerk helpen verzorgen. Waarom zouden ze ook niet kunnen collecteren of een van de schriftlezingen kunnen verzorgen? Het dienen in de kerk is niet exclusief iets voor volwassenen.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. A. de Muynck
Dr. A. de Muynck

is hoogleraar Christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en lector aan Driestar-Educatief te Gouda.