Waar bent u naar op zoek?

Drie reacties op brochure ‘Pastoraat, ik zie naar je om’ (1, kunst)

Als een meubelmaker

Ds. Th.W.H. van der Heijden
Door: Ds. Th.W.H. van der Heijden
Pastoraat
24-10-2023

Pastoraat kun je leren. Ik denk nog altijd met grote dankbaarheid en waardering terug aan een cursus, die ik halverwege mijn predikantsloopbaan heb gevolgd aan wat toen nog De Vijverberg heette. Vóór die tijd voelde een pastoraal bezoek soms een bedreiging, daarna eerder een uitdaging.

‘Over de prediking en de waardering ervan wordt in de kerk veel gesproken. Qua aandacht komt het pastoraat er bekaaid af, terwijl het omzien naar de ander juist een belangrijke functie van de christelijke gemeente is.’ Het is daarom een goede zaak dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond daar de laatste jaren veel aandacht aan heeft geschonken. We denken daarbij onder andere aan diverse brochures die zijn verschenen en aan de artikelen die ds. J. Belder in De Waarheidsvriend schreef. Hiervan is er nu een aantal gebundeld in een nieuwe brochure: ‘Pastoraat, ik zie naar je om’.

Vakkennis

Als docent bij de cursus Theologische vorming gemeenteleden mocht ik het een en ander van de cursus in De Vijverberg doorgeven aan de studenten. Uit hun reacties bleek opnieuw hoe belangrijk het is om hierover met elkaar na te denken.

Het is met pastoraat net als met kunst. Van kunst wordt vaak gezegd dat het deels inspiratie, deels transpiratie is. Met andere woorden: naast inspiratie is ook vakkennis van belang. Een meubelmaker moet weten welke gereedschappen hij gebruikt en met welk materiaal hij omgaat: zacht en kwetsbaar vurenhout, of hard en weerbarstig eikenhout. Dat maakt nogal verschil.

Raadgevingen

Ds. Belder schenkt aan al die aspecten veel aandacht. Wat de inspiratie betreft (de leiding door Gods Heilige Geest) begint hij heel terecht met ‘De ambtsdrager en zijn gezin’ en ‘Het eigen gezin’. ‘Het is een zegen wanneer de vrouw van de ambtsdrager de dingen (die zij van haar man hoort) niet naar ‘buiten’ maar wel in het gebed brengt.’

Daarna volgt een aantal onderwerpen die we niet direct in pastorale handboeken tegenkomen, maar daarom zeker niet mogen worden vergeten: ‘Kerkverlating, als je kind een andere weg kiest’, ‘Trouw aan de eigen gemeente’ en nog veel meer.

Wat mij erg opviel, was dat hij tijdens de bespreking van deze onderwerpen ook een aantal goede raadgevingen geeft aan degenen die bezoek ontvangen, namelijk…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 oktober 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. Th.W.H. van der Heijden
Ds. Th.W.H. van der Heijden

uit Nieuw-Beijerland is emeritus predikant.