Waar bent u naar op zoek?

Altijd bij Jezus zijn

26-04-2018

Bij Jezus’ hemelvaart ontvangen de discipelen een vertroostende boodschap van twee engelen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen,’ (Hand.1:11) schrijft ds. A. Bloemendal.

Wat betekent het dat Zijn wederkomst zich ‘op dezelfde wijze’ zal voltrekken als Zijn hemelvaart? 

Zal Jezus terugkomen binnen de beperkte kring van Zijn discipelen? Of gaat het hier om een geestelijke betekenis van Zijn wederkomst, waarbij wel gedacht is aan de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag?

Of moeten wij hier veel meer letten op wat we lezen in de profetieën van Zacharia? Daar lezen we in hoofdstuk 14 een profetie over de toekomst van Jeruzalem. Er zal een vreselijke strijd gevoerd worden, maar dan ineens staat de Heere op de Olijfberg (Zach.14:4).

Meerdere lijnen kunnen we trekken, maar ik wil hier de boodschap van de engelen bij de hemelvaart van Jezus verstaan in het kader van ‘troost’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 mei 2018.