Waar bent u naar op zoek?

Ambtelijk gezag onder druk

28-08-2019

Het is God, Die ambtsdragers roept en zendt. Deze spreken en handelen dus met goddelijk gezag. Echter, waar dit vroeger (meer) vanzelf sprak, is ambtelijk gezag vandaag problematisch geworden, constateert ds. M. Krooneman.

Hoe gaan wij daar als ambtsdragers mee om?

Wanneer een predikant aan een gemeente wordt verbonden, klinken vaak de woorden van het gebed uit het bevestigingsformulier, waarin we de Heere bidden: ‘Wil aan deze gemeente Uw genade schenken, opdat zij (…) hem als door U gezonden erkennen, met eerbied de leer en vermaning van Christus aannemen en zich daaraan onderwerpen.’

De gemeente heeft dus haar predikant te erkennen ‘als door U gezonden’. Het aannemen van en zich onderwerpen aan zijn leer is geboden. Deze zinsneden hebben alles te maken met de notie van het ambtelijk gezag, een begrip dat inmiddels problematisch is geworden. 

Evenwicht

Wanneer we nadenken over ambtelijk gezag vandaag, kunnen we het beste beginnen bij de reformatorische ambtsleer. Daarin vinden we een belangrijk evenwicht.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 augustus 2019, of download hier de gratis pdf.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.