Waar bent u naar op zoek?

Ambtsdrager en macht

Tineke Boele
Door: Tineke Boele
29-02-2024

In de achterliggende decennia is in toenemende mate aandacht gekomen voor grensoverschrijdend gedrag in kerkelijke gezagsrelaties; een ontwikkeling die helaas nodig blijkt te zijn. Het vertrouwen dat een ambtsdrager zijn werk namens Christus integer doet, wordt soms pijnlijk ingehaald door de realiteit.

Tineke Boele
Tineke Boele