Waar bent u naar op zoek?

Ambtsdrager kan niet alles

15-05-2012

Hij legt huisbezoeken af, bezoekt zieken, geeft zo nodig catechisatie, leidt de bijbelkring en lost allerlei bestuurlijke zaken op. Drs. R. Verzijl vraagt naar de bijbels grond voor zo'n kijk op de ambtsdrager.

En hoe zit het nu met het spanningsveld tussen het vertrouwen op God dat Hij Zijn ambtsdragers de kracht geeft en het nadenken over de eigen talenten? Mag een ambtsdragers keuzes maken?

En zo ja, hoe kan een kerkenraad dan praktisch invulling geven aan het goed inzetten van elkaars talenten?

Veel bijbeluitleggers maken verschil tussen talenten en gaven. Ieder mens heeft natuurlijke talenten van God gekregen. Het is een gevolg van genetica. David zingt hierover in Psalm 139:15: ‘…als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde’.

Een talent wordt ontwikkeld door middel van trainingen en door ervaring op te doen in de praktijk. Iemand die een muzikaal talent heeft en veel oefent, kan ver komen in de muziekwereld. Gelovigen en ongelovigen ontvangen talenten van God, ongeacht of zij God hiervan de eer geven. Voorbeelden van talenten zijn: leiding geven, meevoelen en meeleven, overtuigen, plannen en besturen, raadgeven en onderwijzen.