Waar bent u naar op zoek?

Ambtsdragerslezing in Harderwijk

20-08-2020

Op de dinsdag 1 en 8 september zullen op twaalf plaatsen de ambtsdragersvergaderingen van de Gereformeerde Bond gehouden worden, uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM. We zien er juist in dit jaar naar uit om de ambtsdragers te ontmoeten. Voor nadere informatie: www.gereformeerdebond.nl > agenda.

Alleen voor de bijeenkomst in Harderwijk, waar P.J. Vergunst op 8 september voor de regio Veluwe, Flevopolder en Noordoostpolder hoopt te spreken, is vanwege het beleid van de kerkenraad van Harderwijk opgave vooraf nodig. Dit kan via info@gereformeerde bond.nl of 055-5766660. Voor alle plaatsen geldt: hartelijk welkom!