Waar bent u naar op zoek?

Ambtsdragersontmoetingen over pastoraat

01-09-2022

In De Waarheidsvriend van 7 juli kondigden we de ambtsdragersontmoetingen aan, die DV de komende twee dinsdagen plaatshebben en die staan in het kader van ons jaarthema ‘Ik zie naar je om’. Zie ook www.gereformeerdebond.nl/agenda. Hieronder nogmaals de indeling. We hopen velen te ontmoeten. Mogen we de predikanten stimuleren samen met de kerkenraad deze vergaderingen te bezoeken? Hartelijk welkom! Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur).

Regio I: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Inleiding: ds. J.C. Schuurman, Putten

Plaats: Noordhorn, verenigingsgebouw De Wegwijzer, Oosterweg 11

Datum: dinsdag 13 september

Regio II: Provincie Overijssel, Flevoland

Inleiding: ds. J.C. Schuurman, Putten

Plaats: Mastenbroek, Hervormde kerk, Kerkwetering 3

Datum: dinsdag 6 september

Regio III: Provincie Gelderland, Utrecht-Oost

Inleiding: ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel

Plaats: Veenendaal, gebouw Maranatha, Prins Bernhardlaan 26

Datum: dinsdag 13 september

Regio IV: Provincie Utrecht en (een gedeelte van) Zuid-Holland

Inleiding: prof. dr. M.J. de Vries, Papendrecht

Plaats: Woerden, Maranathakerk, Molenvlietbaan 10

Datum: dinsdag 6 september

Regio V: Stedengebied Rotterdam-Delft- Den Haag en omgeving

Inleiding: ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel

Plaats: Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2

Datum: dinsdag 6 september

Regio VI: Alblasserwaard en omgeving

Inleiding: prof. dr. M.J. de Vries, Papendrecht

Plaats: Hardinxveld-Giessendam, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9

Datum: dinsdag 13 september

Regio VII: Goeree-Overflakkee, Voorne- Putten, Hoeksche Waard, West- Brabant en (een deel van) Zeeland

Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn

Plaats: Nieuwe Tonge, Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19

Datum: dinsdag 6 september

Regio VIII: Bommelerwaard, de Betuwe en Brabant-Oost

Inleiding: ds. J.W. Verboom, Apeldoorn

Plaats: Zuilichem, De Poort, Poortwegje 7a

Datum: dinsdag 6 september

Regio IX: Salland en Twente

Inleiding: prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

Plaats: Rijssen, Kerkelijk Centrum Sion, Vermeerstraat 2

Datum: dinsdag 6 september

Regio X: (een deel van) Zeeland

Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn

Plaats: Goes, De Levensbron, Mansholtlaan 1

Datum: dinsdag 13 september

Regio XI: Provincie Noord-Holland, Noord-West Utrecht

Inleiding: prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

Plaats: Amstelveen, Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116

Datum: dinsdag 13 september

Regio XII: Provincie Gelderland, Flevoland

Inleiding: ds. J.W. Verboom, Apeldoorn

Plaats: Harderwijk, Bethelkerk, De Wittenhagen 28

Datum: dinsdag 13 september


Vragen samen bespreken

In de eredienst gaan de Schriften open. Het Woord van God krijgt stem en inhoud in de gemeenschap der heiligen. We mogen ons de strekking persoonlijk toe-eigenen. Wat betekenen de heilzame woorden voor ons eigen leven, vragen we onszelf af.

Het helpt als we dat soort vragen samen bespreken; bijvoorbeeld tijdens een periodiek huisbezoek of tijdens een gesprek met gemeenteleden die ziek zijn of verdrietig. Als ambtsdragers reiken we troost aan, bemoediging en richting door bijvoorbeeld een psalm te lezen of een gedeelte uit het Evangelie. Soms twijfel je als ambtsdrager of je goede woorden kiest. Nog vaker verwonder je je over de werking van Gods Heilige Geest in het leven van mensen. Over dat soort ervaringen gaat het tijdens de ambtsdragersontmoetingen die de Gereformeerde Bond organiseert. Het zou fijn zijn als u dit jaar zo’n avond kunt bijwonen.

ds. Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland