Waar bent u naar op zoek?

Ambtsdragersvergaderingen over christelijke vrijheid

27-08-2020

In De Waarheidsvriend van 9 juli kondigden we de ambtsdragersvergaderingen aan, die DV de komende twee dinsdagen plaatshebben en die staan in het kader van ons jaarthema ‘Bevrijd. Christen in Nederland’. Een en ander zal geheel binnen de richtlijnen van het RIVM plaatshebben. Alleen voor de bijeenkomst in Harderwijk is opgave vereist (info@gereformeerdebond.nl of 055-5766660). Zie ook www.gereformeerdebond.nl>agenda. Hieronder nogmaals de indeling. We hopen velen te ontmoeten. Mogen we de predikanten stimuleren samen met de kerkenraad deze vergaderingen te bezoeken? Hartelijk welkom! Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur).

Regio I: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Inleiding: ds. A.J. Mensink, Elburg

Plaats: Noordhorn, Verenigingsgebouw De Wegwijzer, Oosterweg

Datum: dinsdag 1 september

Regio II: Provincie Overijssel (behalve Salland en Twente), Flevopolder

Inleiding: ds. A.J. Mensink, Elburg

Plaats: Mastenbroek, Hervormde kerk, Kerkwetering 3

Datum: dinsdag 8 september

Regio III: Provincie Gelderland (behalve de Veluwe), Utrecht-Oost

Inleiding: ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Plaats: Veenendaal, gebouw Maranatha, Prins Bernhardlaan 26

Datum: dinsdag 8 september

Regio IV: Zuid-Holland boven de lijn Bodegraven-Noordwijk, Krimpenerwaard en provincie Utrecht ten westen van de stad Utrecht

Inleiding: ds. H. Liefting, Gouda

Plaats: Woerden, Maranathakerk, Molenvlietbaan 10

Datum: dinsdag 1 september

Regio V: Stedengebied Rotterdam-Delft- Den Haag en gemeenten ten noorden daarvan onder de lijn Bodegraven-Noordwijk, Westland

Inleiding: ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Plaats: Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2

Datum: dinsdag 1 september

Regio VI: Alblasserwaard, Vijfherenlanden, eiland IJsselmonde

Inleiding: ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam

Plaats: Hardinxveld-Giessendam, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9

Datum: dinsdag 8 september

Regio VII: Goeree-Overflakkee, Voorne- Putten en de provincie Zeeland

Inleiding: dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Plaats: Nieuwe Tonge, Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19

Datum: dinsdag 1 september

Regio VIII: Bommelerwaard, de Betuwe en Brabant-Oost

Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn

Plaats: Zuilichem, De Poort, Poortwegje 7a

Datum: dinsdag 1 september

Regio IX: Salland en Twente

Inleiding: ds. H. Liefting, Gouda

Plaats: Rijssen, Kerkelijk Centrum Sion, Vermeerstraat 2

Datum: dinsdag 8 september

Regio X: West-Brabant (en Tholen), Hoekse Waard

Inleiding: dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Plaats: Tholen, Grote kerk, Kerkplein 1

Datum: dinsdag 8 september

Regio XI: Provincie Noord-Holland

Inleiding: ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam

Plaats: Amstelveen, Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116

Datum: dinsdag 1 september

Regio XII: Veluwe, Flevopolder en Noordoostpolder

Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn

Plaats: Harderwijk, Bethelkerk, De Wittenhagen 28

Datum: dinsdag 8 september

Verdieping en gebed

Van harte wil ik de komende ambtsdragersvergaderingen aanbevelen. Veel kerkenraden nemen in hun vergaderingen structureel tijd voor inhoudelijke bezinning en gebed. Tegelijkertijd zijn er dan ook altijd veel andere agendapunten die de aandacht vragen. Daarom is het goed om aan het begin van een nieuw seizoen een afzonderlijk moment te nemen voor inhoudelijke verdieping en gebed. Hoe mooi zou het zijn om hier met de gehele kerkenraad aan deel te nemen? Het belang lijkt me evident, mede vanwege alle uitdagingen waarvoor we ons als kerkenraden gesteld zien door de impact van het Coronavirus. Van harte aanbevolen!


Ds. M.C. Batenburg, Gouda preses synode van de Protestantse Kerk