Waar bent u naar op zoek?

Andere cultuur is leerzaam

Dr. J.A. van den Berg
Door: Dr. J.A. van den Berg
Zending
09-01-2024

‘Waarom hebben jullie het er nooit over dat we rijk zijn? We hebben vergeving van zonden ontvangen, we hebben een erfenis in de hemel. Waarom zeggen jullie alleen maar tegen ons dat het zo zwaar is dat we alles hebben moeten achterlaten?’ Aan het woord is een Afrikaan.

Hij is naar Nederland gevlucht, maar ook in Nederland vanwege zijn geloof niet veilig. Als mijn collega over dit gesprek met hem vertelt, komt dat binnen. De vraag onthult iets.
Natuurlijk kun je tegen een vluchteling niet zeggen dat het wel meevalt voor hem omdat hij geestelijk rijk is. Er is directe nood die gelenigd moet worden. Verlies van huis en haard is ook echt verlies.

Aardse schatten

Tegelijkertijd zegt het wel iets dat het deze broeder uit Afrika opvalt dat wij als welwillende en helpende christen in Nederland het niet vaak hebben over wat in Christus rijk maakt, maar wel veel praten over het verlies van aardse schatten. Hij signaleert dat we gemakkelijker helpen en steunen door het delen van aardse goederen dan dat we ons samen verheugen in de geestelijke schatten die Christus ons schenkt. Het zal toch iets zeggen over de manier waarop beide zich in ons hart tot elkaar verhouden.

Migratie

Zo kan een ontmoeting met iemand van buiten verhelderend werken. Door zijn levenservaringen is deze gemarginaliseerde mens in staat om facetten van heil te ervaren waar wij in de regel niet makkelijk bij komen. Daarin ontvangen wij. Omgekeerd geldt allicht hetzelfde. Deze broeder zal van ons ook weer kanten van het heil in Christus leren kennen waarvan hij zich niet bewust was.

Het bijzondere van de tijd waarin we leven is dat deze uitwisselingen veel sneller plaatsvinden dan voorheen. Migratie heeft allerlei complicerende kanten, maar ook deze dus: wanneer je je ervoor openstelt, kun je verrast worden door het geloof van iemand uit een heel andere cultuur. En ook delen met hem of haar van wat je zelf ontving.

Deze ontmoetingen werken niet alleen als een spiegel die confronteert.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 januari 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. J.A. van den Berg
Dr. J.A. van den Berg

is directeur van de IZB.