Waar bent u naar op zoek?

Anders leren kijken

15-11-2016

De problemen van deze wereld zijn overweldigend. Bovendien zijn wij zelf onderdeel van het probleem, concludeert ds.J. Verboom.

Door onze ongebreidelde consumptie en de economische groei, die we tot hoogste ideaal hebben verheven, lijden miljoenen mensen onder armoede en uitbuiting.

We zijn niet alleen machteloos, maar ook schuldig. Maakt het uit wanneer we een stap zetten naar een andere levensstijl? Is het niet een druppel op een gloeiende plaat? Kunnen we echt een verschil maken? Wij die ons dikwijls machteloos en schuldig voelen?

Op God letten

De auteur van Jesaja 42, de profeet die ook wel de tweede Jesaja wordt genoemd, werkte onder de ballingen die in de zesde eeuw voor Christus naar Babel waren weggevoerd. De mensen tot wie hij zich richt, worstelen met gevoelens van machteloosheid en schuld. Ze verwijten God dat Hij hen is vergeten. Tegelijk zijn ze zich ook bewust van hun eigen aandeel in de situatie en beseffen dat hun ballingschap het gevolg is van het sociale onrecht binnen Israël. Deze mensen die zich machteloos en schuldig voelen, komt de profeet namens God bemoedigen.

Hij zegt niet: Kom op, schouders eronder… Geef de moed niet op, mensen. We maken er het beste van. Integendeel! De ballingen worden uitgenodigd om niet langer met zichzelf bezig te zijn, maar om op God te letten. De bemoediging begint met de opdracht: Zie! Zie, Mijn Knecht (Jes.42:1).

Verandering

Verandering begint met anders kijken! Zo zal deze Dienaar van God verandering brengen. Door aandacht te schenken aan mensen die niemand ziet. Mensen die gebroken zijn, mensen die een kwijnend bestaan lijden. Mensen bij wie het kaarsje bijna is gedoofd. Hij zal hen vullen met nieuwe hoop, hen bevrijden en het leven schenken in al zijn volheid. Niet door geweld, maar door de Geest van God.

In enkele woorden schetst de profeet het karakter van de Knecht, de Gezalfde, de Messias.

Hij zal niet schreeuwen, verheft Zijn stem niet (vs.2). Hij zal het geknakte riet niet afbreken, de kwijnende vlam niet doven (vs.3). Hij zal het Licht zijn voor alle volken (vs.6).

Hij zal blinden de ogen openen, gevangenen bevrijden uit de kerker en wie in het duister zitten uit de gevangenis (vs.7).

En God zelf staat hier garant voor. Hij zegt: Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam. Ik deel Mijn majesteit niet met een ander (vs.8).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 18 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)