Waar bent u naar op zoek?

Andrew Murray, een vurig prediker

31-01-2017

Het is april 2000. We rijden als gezin van Pretoria naar Kaapstad. Vandaar volgen we de kustlijn naar het oosten en komen dan door Graaff-Reinet. Hier werd Andrew Murray in 1828 geboren, schrijft ds. J.A. van den Berg.

Zijn geboorteplaats Graaff-Reinet ligt aan de rand van de Karoo, een woestijnachtig gebied in de Kaapprovincie. Wellington, de plaats waar hij honderd jaar geleden stierf, ligt eveneens in de Kaapprovincie van Zuid-Afrika. 

Wie is Murray en wat is zijn betekenis voor de kerk?

Afkomst

Andrew Murray heeft dezelfde naam als zijn vader. Die komt in 1822 komt van Schotland naar Zuid-Afrika. Hij dient als predikant de Nederduitse Gereformeerde Kerk in de Kaapkolonie. De moeder van Andrew stamt van Franse hugenoten af.

Meer dan 45 jaar dient vader Murray de gemeente in Graaff-Reinet. Hij ontvangt daar met regelmaat zendelingen in de pastorie. Zijn kinderen zijn getuigen van het uitzien van hun vader naar een opwekking in zijn gemeente. Soms horen zij hem in zijn studeerkamer smeken om een uitstorting van de Heilige Geest.

Studie

Samen met zijn oudere broer John gaat Andrew in 1838 in Aberdeen theologie studeren. Op dat ogenblik is Andrew pas tien jaar oud. De broers wonen bij hun oom John Murray, die ook predikant is. In deze tijd hebben in Schotland mannen als Robert Murray McCheyne, H. Bonar en A. Bonar invloed. John en Andrew zien de opwekking onder de bediening van Burns, een vriend van McCheyne. Na zeven jaar studie in Schotland vervolgen John en Andrew hun studie in Utrecht. Het verval in de kerk in Nederland is schokkend voor hen. Ze raken betrokken bij de beweging van het Reveil met mannen als Bilderdijk, Da Costa en Capadose. Na de voltooiing van hun studie keren de broers in 1848 terug naar Zuid-Afrika.

Van 1850 tot 1860 is Andrew Murray predikant in Bloemfontein, een stad in de Vrijstaatprovincie. Zijn gemeente is uitgestrekt omdat de Voortrekkers – dit zijn de boeren die vanuit de Kaapkolonie in noordelijke richting zijn getrokken – erg verspreid wonen op hun afgelegen boerderijen. In deze periode trouwt hij, in 1856, met Emma Rutherford. De tweede gemeente is Worcester in de Kaapprovincie. In 1864 neemt Murray een beroep aan naar Kaapstad. Vandaar gaat hij in 1871 naar de gemeente van Wellington, waar hij blijft tot zijn dood.

In deze plattelandsgemeente vindt tijdens zijn bediening een opwekking plaats. Diepgaand zijn de pastorale gesprekken die Murray in zijn gemeente voert. Vurig is zijn preekstijl. Het is bekend dat een bepaalde koster altijd vraagt welke Murray komt preken. Wanneer Andrew komt, verwijdert hij uit voorzorg de kandelaren van de preekstoel.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 2 februari 2017.