Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat aan ouderen (1)

Ankerpunten voor senioren

Ds. F. van Roest
Door: Ds. F. van Roest
Pastoraat
23-06-2022

Wat voor een jongere geldt, geldt ook voor een oudere. ‘Zij mogen er zijn.’ Dat klinkt mooi en is bemoedigend. Ieder mens is uniek. ‘Ouderen doen ertoe.’ Nadenken over pastoraat aan ouderen is beseffen wie zij als mensen zijn voor God.

In berichten over de problematiek van senioren valt op dat gesproken wordt over ‘de emancipatie van ouderen’. Zij zijn achtergesteld en krijgen minder aandacht. Ik lees over het feit dat senioren veel te gemakkelijk als een groep worden weggezet. Ongenuanceerd wordt er over hen gesproken en geschreven alsof zij allen uit hetzelfde hout gesneden zijn.

Om in het beeld van hout te blijven, soms heten zij ‘dor’ hout. Bij de eerste de beste storm ligt het dorre hout op straat. Dat hoort bij de storm. Wij moeten accepteren dat in deze tijd sommige mensen vroeger sterven, zij die vitaal zijn later, anderen eerder. Het is zoals het is. Een zakelijk nuchtere constatering waarmee wij ouderen tekortdoen. Zij mogen er zijn. Een oudere doet ertoe. Ouderen kunnen zomaar ‘goud’ voor de gemeente zijn.

Veel aandacht

In de gemeenten zijn allerlei vormen van pastoraat: aandacht speciaal voor jongeren, huwelijkspastoraat en crisispastoraat. Voor ouderen worden speciale ouderlingen benoemd, die met name overdag beschikbaar zijn. Jonge nog vitale senioren zetten zich in. Bezoekdames bezorgen bloemen. Van tijd tot tijd is er een aantrekkelijke ouderenmiddag. Doorgaans is er op deze wijze veel aandacht voor deze groep. Vele vrijwilligers doen dit werk en zijn zeer betrokken en trouw.

Andere tijd

In de gemeenten is veel anders geworden. Catechese kent andere vormen. Sociale media worden gebruikt. Door corona is veel vloeibaar geworden. Kerkdiensten kies je als van een menu. Het avondmaal wordt niet meer aan tafel gevierd en we drinken niet meer uit één beker. De covidpandemie heeft ons met een schok doen beseffen dat de tijd echt veranderd is. Wat ouderen betreft, is een aantal zaken meer aan de oppervlakte gekomen: hun kwetsbaarheid, enorme eenzaamheid, de grenzen aan medisch handelen en hoe dit aan te geven, voltooid leven en euthanasie. Wereldwijde conflicten raken ons allen en de beelden van de oorlog in Oekraïne roepen herinneringen wakker en veroorzaken angst.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 juni 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. F. van Roest
Ds. F. van Roest

is predikant voor ouderen in de wijkgemeenten Bethel, De Bron en Pniël in
Zeist.